Az OmegaCAD rendszer frissítése a WEB-ről

A frissítés végrehajtása


Az OmegaCAD rendszer frissítési funkciója a telepített rendszert folyamatosan napra készen tartja! Az új fejlesztések, módosítások és javítások azonnal elérhetőek és használatba vehetőek. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó is így akarja, és a beállításokat ennek megfelelőn tartja. A frissítés az OmegaCAD tervező rendszer használatakor automatikusan indul el. Az elindított OmegaCAD tervező rendszer automatikusan kezdeményezi az elérhető frissítések lekérdezését.

A kapcsolattartás biztonságos SSL titkosítással és hitelesítéssel ellátott kommunikációs csatornán történik. Ezt a böngészőnk a címsorban a következőképpen jelzi:

Ha nincs új frissítés, amely még nincs letöltve és telepítve akkor a frissítési rendszer semmilyen üzenetet nem küld a felhasználó felé. Dolgozik "némán" a háttérben. A Windows tálcán az ikon látszik.

Ha új frissítés érkezett, és a rendszer már nincs használatban, a következő üzenet jelenik meg:

Ha az új frissítés lekérdezésekor az elindított rendszer még használatban van, akkor ez az üzenet a következőképpen alakul:

Amikor az előzőekben mutatott üzenet ablakban az üzenetre koppintunk, vagy ha ezt ilyenkor nem tesszük meg, mert a folyó munkánkat nem szeretnénk félbeszakítani, akkor a tervező rendszer leállítása után fog megjelenni ez az ablak.

---> ---> ---> ---> ---> --->

Ha az újjonnan érkezett frissítések telepítését nem akarjuk most végrehajtani, akkor azt a gomb használatával későbbi időpontra halaszthatjuk. Viszont a rendszer minden használati alkalommal jelezni fogja, hogy nem telepített frissítések vannak. Ha tartósan nem akarjuk, hogy ez az üzenet megjelenjen, akkor a Beállítás funkcióban kapcsoljuk ki a frissítések automatikus figyelés és letöltése funkciót.


Ha 'Frissítések telepítése' gombra kattintunk, akkor a letöltött frissítések telepítésre kerülnek.

Fontos tudni, hogy a frissítések telepítése során az OmegaCAD rendszer nem működhet! Ha a frissítések telepítése funkciót mégis a tervező rendszer használati állapotában indítjuk el, akkor az alábbi hibaüzenetet kapjuk:

A frissítési folyamatot a igény esetén a gomb segítségével megszakíthatjuk. Ekkor a folyamat során már végrehajtott frissítések visszaállnak a folyamat indítása előtt állapotba. Amikor a letöltött frissítések telepítése sikeresen végrehajtódik, akkor erről az alábbiakban informál a rendszer.


Akár a frissítések telepítése előtt, vagy bármikor a rendszerhez tartozó frissítések állapotáról szeretnénk tájékozódni megtehetjük ezt a 'Frissítések története...' gombra kattintással.


Bezárjuk 'Frissítések telepítése' ablakot, de a frissítési rendszer továbbra is működő állapotban marad.

Abban az esetben viszont, amikor a 'Frissítések telepítése' végrehajtásra került, és maga a frissítési rendszerhez is érkezett frissítés, akkor maga a WEB frissítése keretrendszer működése is leáll, és ennek a frissítése is végrehajtódik!


A frissítési folyamat végrahajtásának felhasználói beállításait tehetjük meg a Beállítás funkcióban.

 • A frissítendő rendszer összetevők kijelölése
 • Alap beállítások frissítése
 • Rendszer
 • Minta rajzok
 • Minta blokkok
 • Minta létesítmények
 • Adatbázis
 • Help
 • A frissítés letöltés és telepítés végrehajtás módja.
 • Proxy kiszolgáló.

 • Az információs ablakban az Frissítési rendszer változatán kívül tájékoztatást kapunk arról is, hogy mely azonosítójú rendszert kerül frissítésre a WEB-ről.

 • Infromációk.

 • Ha a Windows tálcán az ikon fölött az egér jobb gombját megnyomjuk, akkor a gomb felengedésére megjelenik a frissítő rendszer lebegő menüje.

  ---> ---> ---> ---> ---> --->

  Frissítések telepítése...

  A menüpont segítségével 'Frissítések telepítése...' funkciót nyitjuk meg.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Frissítések története...

  A menüpont segítségével 'Frissítések története...' funkciót nyitjuk meg.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Beállítások...

  A menüpont segítségével 'Beállítások...' funkciót nyitjuk meg.

  Omega frissítés kézikönyv

  A menüpont segítségével ezt a kézikönyvet nyitjuk meg.

  Frissítés leállítása

  A menüpont segítségével az OmegaCAD rendszer WEB frissítése keretrendszer működését leállítjuk. A frissítési rendszer újra indul, ha elindítjuk az OmegaCAD tervező rendszert.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Kilépés

  A menüpont bezárja a frissítéshez tartozó lebegő menüt.


  Az OmegaCAD rendszer elindítása nélkül a frisstést az x:\V10.x..\OmegaWin32\ OmegaFrissít.exe program indításával is kezdeményezhetjük: Az OmegaCAD WEB frissítés indítása a telepítési könyvtárból. Az így elindított rendszer működése részben eltér a tervező rendszer által kezdeményezett indítás esetén leírtaktól.
  Lásd: Frissítések letöltése és telepítése


  Korlátozások/megjegyzések:

  A rendszer naprakészen tartásához az OmegaFrissit.exe program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!

  Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Nincs új frissítés a rendszerhez!

  A frissítési funkcióval csak az adott munkahely összetevői frissíthetők!

  A frissítést csak azon felhasználók hajthatják végre, amelyek arra jogosultak!

  A frissítés során az OmegaCAD rendszer minden modulját, segéd programját le kell állítani!

  A frissítés mindig azon OmegaCAD rendszeren hajtódik végre, amely rendszer elindította frissítést, vagy amelynek az x:\V10.x..\OmegaWin32\ könyvtárából magunk indítottuk el az OmegaFrissit.exe rendszert!

  Ha a rendszer a frissítés során nem találja a hozzá tartozó HW kulcsot, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Védelmi hiba: A rendszer nem találja a Sentinel HW kulcsot!

  Ha a rendszer a frissítés során nem a telepített rendszerhez tartozó HW kulcsot talál, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Védelmi hiba: Az OmegaCAD nem a használt rendszerhez tartozó védelmi eszközt talált!

  Ha a rendszer a frissítés során a HW kulcs alapján nem tudja az adatbázisban a frissítendő rendszert azonosítani, akkor a frissítési riport végén a következő üzenetek valamelyike jelenhet meg:
  Az OmegaCAD rendszer a HW kulcs alapján nem azonosítható: <HW kulcs>
  Az OmegaCAD rendszer nem azonosítható: <HW kulcs>
  A rendszerhez nem tartozik frissítési szolgáltatás: <HW kulcs>

  Ha Önnek megjelenik ezen hiba üzenetek valamelyike és úgy tudja, hogy a rendszeréhez tartozik frissítési szolgáltatás, akkor azt jelezze felénk: Kapcsolat/E-mail.

  Ha a frissítési műveletet a 'Megszakítás' gombbal félbe szakítjuk, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Folyamat felhasználói megszakítása!
  Frissítési folyamat sikertelen!

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site