OmegaCAD ENGINEER IEC 61850

Az OmegaCAD rendszer fel van készítve a digitális technológiával rendelkező szekunder állomások IEC 61850 szerinti kialakított kommunikáció kezelésére.

Az OmegaCAD ENGINEER IEC 61850 lényege a hagyományos szekunder technológiai tervezés és az új digitális technika kezelése egy egységes integrált rendszerben. Ennek köszönhetően a tervezés és a dokumentálás minden lépése megoldható a rendszerben.

A tervezés lépései:

  • - Teljes objektumra vonatkozó egyvonalas terv elkészítése
  • - Az SSD (System Specification Description) fájl automatikus generálása az egyvonalas tervből
  • - Az egyes mezők működési blokkvázlatainak szerkesztése
  • - Védelmi és irányítástechnikai berendezések funkciónak definiálása
  • - GOOSE üzenetek meghatározása és grafikus megjelenítése beruházók és üzemeltetők részére
  • - Digitális készülékek logikai egyenleteinek szükség szerinti mélységű megjelenítése
  • - Logikai egyenletek bemeneti pontjainak összelinkelése a bemeneti jel forrásával
  • - Kommunikációs hálózat megjelenítése az SCD fájlból
  • - Optikai hálózatok tervezésének támogatása
  • - IEC 61850 Rendszer Integrátor, SCD export

Az OmegaCAD ENGINEER rendszerrel készített mintatervek

Egyszerű példa az állomás egyvonalas tervre, amelyből az SSD fájl előállítása történik. Minta a működési blokkvázlatok készítésére. Kártyás védelmi és irányítástechnikai készülékek áramút és szerelési terv minta. Az optikai terv részletének megmutatása, patch kábelekkel és optikai csatlakozókkal. Optikai csatlakozó modellezése szimbólum és doboz felépítésű készülékkel, valamint emeletes sorkapcsok alkalmazásával. Minta az IEC 61850 GOOSE üzeneteinek grafikus megmutatása. Logikai egyenletek fizikai és GOOSE be és kimenetek összelinkelésre példa. pdf